اندونزی در حمایت از تولید داخلی، واردات را محدود می کند


تهران- ایرنا -وزیر امور اقتصادی اندونزی اعلام کرد دولت این کشور قوانین وسیعی برای کاهش واردات کالاهای خارجی را در راستای حمایت از تولید داخلی اجرایی خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85249695/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF