تبادلات فرهنگی ایران و چین شور و نشاطی مضاعف یافته است


تهران- ایرنا- معاون وزیر فرهنگ و گردشگری چین با اشاره به افزایش تعامل‌های فرهنگی و همکاری‌ میان ایران و چین گفت: عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و بریکس جانی دوباره به تبادلات فرهنگی میان دو کشور بخشیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85275312/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA