نخستین رزمایش مشترک نیروی دریایی روسیه و میانمار


تهران- ایرنا- براساس اطلاعات رسانه دولتی میانمار رئیس نیروی دریایی روسیه با رئیس حکومت نظامی میانمار در آغاز رزمایش دریایی مشترک دو کشور دیدار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85283506/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1