کارشناس اروپایی: چین‌ستیزی، از ماموریت‌های رسانه‌های غربی است

فرگوسن معتقد است که چین باید استراتژی را درپیش گیرد تا با چنین اقداماتی مقابله کند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84908575/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

این کارشناس با تاکید بر اینکه نباید به عنوان یک تهدید به چین نگاه کرد، به روند پیشرفت چین در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: از زمانی که استراتژیست های غربی متوجه شدند پیشرفت های چشمگیر چین شروع شده و ادامه خواهد یافت و آن را به کشوری قدرتمند تبدیل خواهد کرد و به تدریج چین در اقتصاد بر آنها پیروز و مسلط خواهد شد، به فکر راه هایی برای مقابله با چین و متوقف کردن روند پیشرفت آن افتادند. 

وی در ادامه سخنانش افزود : معتقدم بسیاری از نمایندگان رسانه های غربی به چین می‌آیند بدون اینکه قصد داشته باشند تصویری متعادل و منصفانه از این کشور ارائه دهند. آنها با این هدف به چین می آیند تا منفی ترین تصویر ممکن  از چین را ارائه دهند.

این کارشناس اروپایی گفت: آمریکا با این واقعیت که دیگر کشور اول دنیا نخواهد بود کنار نیامده است و نمی آید. بدین ترتیب رقابت را  به موضوعی منفی و تهدید تبدیل می کند. این استراتژی کاملا آگاهانه علیه چین است. رسانه های غربی هر روز تصویری منفی از چین نشان می دهند و هیچ رسانه دیگری را که درباره چین حقایق و یا نکته مثبتی را بازتاب دهد، برنمی تابند. 

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از  شینهوا، دیوید فرگوسن معتقد است : رسانه های غربی به گسترش اطلاعات نادرست علیه چین به عنوان یک راهبرد آگاهانه و عمدی جهت تضعیف پیشرفت این کشور دامن زده اند و به بسط دادن احساسات منفی خصمانه درمیان مخاطبان بسیاری مشغولند که چیز زیادی درباره چین نمی دانند.